ING Bank rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ING Nationale Nederlanden zaoferował Klientom Inwestycyjną Lokatę Ubezpieczeniową, której dochodowość jest uzależniona od kursu Euro w stosunku do złotego. Subskrypcja potrwa do 9 listopada b.r.

ILU to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pomnożyć swoje pieniądze, licząc na zyski wynikające z dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki, a w efekcie umacniania polskiej waluty do euro. Co ważne, jest to jednocześnie inwestycja, która niezależnie od sytuacji na rynku walutowym zapewnia 100% bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału oraz ochronę na życie w czasie jego trwania. Całkowity możliwy do osiągnięcia zysk z inwestycji w ILU to 30% kapitału. W ILU została zastosowana konstrukcja inwestycyjna, w której wysokość zysków uzależniona jest od wzrostu wartości złotego w stosunku do Euro.

„W trakcie programu przeprowadzone zostaną trzy niezależne od siebie obserwacje kursu euro. W każdej z nich możliwy do osiągnięcia zysk to 10% zainwestowanej kwoty. Jeśli nawet w jednej z trzech dat obserwacji nie zostanie spełniony warunek pozwalający na „dopisanie" kolejnych 10% zysku, to inwestor ma gwarancję wypłaty wcześniej „dopisanych" zysków i nie traci możliwości „dopisania" ich w przyszłych datach obserwacji. Wypłata wartości zainwestowanego kapitału i zysków naliczonych w poszczególnych datach obserwacji kursu Euro w stosunku do złotego nastąpi po zakończeniu całego trzyletniego programu." - powiedział Dariusz Maliszewski Senior Product Manager w ING Banku Śląskim.

Minimalna kwota, jaką można zainwestować to jedynie 3000 zł. Produkt ma charakter średnioterminowy - okres inwestycji to 36 miesięcy. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według atrakcyjnej stawki depozytowej w wysokości 4,05% p.a.

Obecna subskrypcja ILU jest już szóstą z kolei. Dotychczas ING Bank Śląski oferując ten produkt pozyskał od Klientów ponad pół miliarda zł.