ING Bank Śląski rozpoczął subskrypcję ILT BEZ GRANIC

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Terminowej „BEZ GRANIC" gwarantującej pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie możliwość osiągania zysków wynikających z trendów panujących na światowych rynkach, również w okresach dekoniunktury. Subskrypcja potrwa od 24 września do 8 października b.r.

„Inwestycyjna Lokata Terminowa „BEZ GRANIC" to produkt silnie zdywersyfikowany pod względem geograficznym (Europa, USA, Japonia, Rynki Wschodzące), jak i sektorowym (akcje, obligacje, nieruchomości, surowce naturalne). Taka charakterystyka produktu jest bardzo istotna, ponieważ zapewnia aktywną alokację pomiędzy poszczególnymi rynkami, w zależności od aktualnie panującej na nich koniunktury. Strategia inwestycyjna produktu oparta jest na innowacyjnym modelu matematycznym, który umożliwia naszym Klientom zarabianie zarówno na wzroście - łącznie z wykorzystaniem dźwigni finansowej, jak i na spadkach poszczególnych rynków." - powiedział Dariusz Maliszewski Senior Product Manager w ING Banku Śląskim.

Minimalna kwota, jaką można zainwestować w ILT „BEZ GRANIC" to jedynie 5000 zł. Produkt ma charakter średnioterminowy - okres inwestycji wynosi 3 lata. Oferta skierowana jest głównie do Klientów Bankowości Prywatnej ING Banku.

Skład koszyka inwestycyjnego ILT „BEZ GRANIC":

 • EPRA European Real Estate Index
 • IBOXX European Government Bond Index
 • DJ EuroSTOXX 50
 • S&P 500
 • TOPIX
 • MSCI Emerging Market Index
 • DIAPASON Enhanced Commodities Index

Przypominamy, że Inwestycyjna Lokata Terminowa zapewnia:

 • bezpieczeństwo lokaty bankowej i pewność zwrotu co najmniej zaangażowanej kwoty;
 • szansę uzyskania wyższej rentowności w porównaniu ze standardowymi produktami;
 • dostęp do światowych rynków wschodzących;
 • dywersyfikację portfela inwestycji.

Szczegóły na www.ing.pl