Nowa oferta kredytów inwestycyjnych dla klientów korporacyjnych

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank przebudował ofertę kredytów inwestycyjnych, wprowadzając nowe podejście do kredytów refinansowych i re-inwestycyjnych. Klienci zyskali nowy produkt – Uzupełniający kredyt inwestycyjny (UKI). 

-Przedsiębiorcy potrzebują długoterminowego finansowania i łatwiejszego dostępu do środków z kredytu. Zapotrzebowanie to jest głównie związanie ze wzrostem inwestycji realizowanych przez firmy oraz dobrą koniunkturą w polskiej gospodarce. Nowe produkty to nasza odpowiedź na potrzeby rynku. – mówi Ewa Łuniewska, dyrektor banku odpowiadająca za rozwój produktów korporacyjnych w ING Banku. 

ING Bank przebudował swoją ofertę kredytów inwestycyjnych, wprowadzając nowe podejście do kredytów refinansowych (przeznaczonych na refinansowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inne banki) i re-inwestycyjnych (przeznaczonych na refinansowanie poniesionych przez klienta nakładów w ramach zrealizowanej inwestycji). W ofercie pojawił się także nowy produkt – Uzupełniający kredyt inwestycyjny (UKI) w trzech opcjach. UKI dostępny jest zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Nowa oferta daje dodatkowe korzyści dla klientów. Najważniejsze z nich to:

  • Łatwiejszy dostęp do pieniędzy dzięki wystandaryzowaniu zabezpieczeń kredytów,
  • Oszczędność czasu i zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów dzięki wprowadzeniu uproszczonej analizy inwestycji,
  • Wygoda w zarządzaniu środkami na inwestycje dzięki możliwości finansowania wielu celów inwestycyjnych w ramach jednej umowy kredytowej oraz uruchomienia środków z kredytu na rachunek klienta,
  • Możliwość uzyskania finansowania do 100% realizowanej inwestycji netto.

Warunki udzielenia Uzupełniającego Kredytu Inwestycyjnego, okres kredytowania oraz kwota kredytu uzależniona jest od przedstawionego zabezpieczenia.

Przy zabezpieczeniu w formie hipoteki na I miejscu wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej (opcja 1) maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat a maksymalna kwota kredytu stanowi 80% wartości posiadanej nieruchomości, aż do kwoty 2,5 mln złotych.

 Inną formą zabezpieczenia jest zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania (opcja 2). W ten sposób można ustanowić okres kredytowania nawet do 7 lat i uzyskać maksymalną kwotę kredytu w wysokości 1,5 mln złotych. Jest to forma długoterminowego finansowania nakładów inwestycyjnych. 

Klienci ING Banku mogą także wykorzystać jako zabezpieczenie weksel In blanco (opcja 3) i w ten sposób uzyskać kredytowanie do 3 lat i maksymalnej wysokości 1,5 mln złotych.

ING Bank specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw, służąc wieloletnim doświadczeniem zdobywanym na rynku korporacyjnym w Polsce i na świecie. Wszelkie działania podejmowane przez bank mają na celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi oraz dostarczenie rozwiązań finansowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.