ING Bank Śląski: Rating Agencji Fitch Ratings Ltd.

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

22 stycznia 2007 roku agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. poinformowała Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. o podniesieniu ratingu zobowiązań długoterminowych (IDR - Issuer Default Rating) z ‘A+’ do ‘AA-’ z perspektywą ‘stabilną’. 

Zmiana jest konsekwencję podniesienia międzynarodowego ratingu Polski dla zadłużenia w walucie zagranicznej do poziomu "A-" z "BBB+" oraz podwyższenia pułapu krajowego do poziomu "AA-" z "A+". 

Ponadto agencja potwierdziła utrzymanie pozostałych ocen na niezmienionym poziomie:

  • rating indywidualny 'C/D',
  • rating zobowiązań krótkoterminowych 'F1',
  • rating wsparcia '1'.  

Rating na poziomie ‘AA’ wskazuje na bardzo wysoką zdolność do spłaty zobowiązań finansowych.