Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

20 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego przyjęła do wiadomości rezygnację Macieja Węgrzyńskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 9 maja 2007 roku.

Maciej Węgrzyński skoncentruje swoje wysiłki na zarządzaniu w Grupie ING całością operacji na rynkach finansowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania za jego wieloletnią pracę na rzecz ING Banku Śląskiego i Grupy ING oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój Banku.

Przypomnijmy, że Maciej Węgrzyński związany jest z Grupą ING w Polsce od 1992 roku. W latach 1992-2001 sprawował funkcje zarządcze w oddziale ING Barings w Warszawie (między innymi jako szef Departamentu Skarbu, Dyrektor regionalny Rynków Finansowych na Europę Centralną a także Członek oraz Senior Managing Director CIB Management Council ING Barings). W zarządzie ING Banku Śląskiego od 2004 roku, nadzorował Pion Skarbu i Rynków Finansowych.