ING Securities umocnił pozycję w bankowości inwestycyjnej

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W 2006 roku ING Securities wprowadził na warszawską giełdę największą liczbę spółek zagranicznych, przeprowadził pierwszą publiczną ofertę spółki z Europy Wschodniej oraz osiągnął największą łączną wartość Pierwszych Ofert Publicznych (IPO) wśród wszystkich domów maklerskich obecnych w Polsce.. Osiągnięcia te zostały nagrodzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowo ING Securities został wyróżniony przez GPW za uzyskanie III miejsca w kategorii "Wprowadzenie na giełdę największej liczby nowych spółek w 2006 roku".

W 2006 roku ING Securities wprowadził na GPW 3 spółki zagraniczne: były wśród nich zarejestrowana w Holandii, a działająca operacyjnie na Ukrainie Astarta Holding, amerykańska CEDC (notowana jednocześnie na NASDAQ) oraz zarejestrowana w Luksemburgu, czeska spółka Pegas Nonwovens. Łączna wartość pierwszych ofert publicznych spółek, w których brało udział ING Securities wyniosła w 2006 roku prawie
1,2 mld zł.

W sumie w 2006 roku ING Securities przeprowadził oraz brał udział w 7 ofertach publicznych o łącznej wartości blisko 2 mld zł.

Transakcje przeprowadzone przez ING Securities w 2006 roku:

  1. oferta nowych akcji GTC S.A., jednego z wiodących deweloperów w Polsce o wartości transakcji 485 mln PLN;
  2. pierwsza oferta publiczna Astarta Holding NV, ukraińskiego holdingu rolno-przemysłowego, posiadającego 5 cukrowni i 20 spółek rolnych.) o wartości transakcji 95 mln PLN;
  3. pierwsza oferta publiczna Fota S.A., drugiego co do wielkości dystrybutora części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych na polskim rynku, o wartości transakcji 99 mln PLN;
  4.  pierwsza oferta publiczna Cinema City International NV, największego operatora kin w Europie Środkowo-Wschodniej, o wartości transakcji 349 mln PLN;
  5. sprzedaż pakietu akcji Banku Pekao S.A., posiadanego przez PLL LOT S.A. o wartości transakcji 225 mln PLN
  6. oferta publiczna akcji i wprowadzenie na GPW notowanej na NASDAQ amerykańskiej spółki CEDC, największego dystrybutora i importera alkoholi w Polsce i jednego z największych producentów wódek na świecie, o wartości transakcji 220 mln PLN
  7. pierwsza oferta publiczna Pegas Nonwovens S.A., wiodącego europejskego producenta włókien do artykułów higieny osobistej, o wartości transakcji 515 mln PLN, która została przeprowadzona jednocześnie na giełdach w Warszawie i w Pradze

- To był dla nas bardzo udany rok. Nasz sukces to wyraz zaufania, jakim obdarzyli nas klienci oraz wynik dobrej współpracy z jednostkami Grupy ING za granicą - powiedział Andrzej Olszewski, dyrektor zarządzający działu bankowości inwestycyjnej ING Securities. - Ten rok również zapowiada się dobrze dla bankowości inwestycyjnej. Utrzymanie dobrej koniunktury na giełdzie wraz ze wzrostem gospodarczym przekłada się na dalsze zwiększenie zainteresowania firm prywatnych pozyskiwaniem kapitału na GPW. To dobry prognostyk nie tylko dla ING Securities, ale też dla całej branży.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku ING Securities został uznany za najlepsze biuro maklerskie w Polsce w rankingu miesięcznika Forbes opracowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Na koniec 2006 roku ING Securities obsługiwał 40,1 tys. rachunków maklerskich. Liczba rachunków w internecie to 7,4 tys. Odsetek klientów aktywnych w internecie (miara 1 transakcja od początku roku) sięga 54,3%.

ING Securities utrzymuje silną pozycję rynkową - udział domu maklerskiego w obrotach GPW na rynku akcji wyniósł w 2006 roku 10,6%, a na rynku kontraktów terminowych 5,7%, co dało odpowiednio 4 miejsce na rynku kasowym i 6 miejsce na rynku terminowym w rankingu największych brokerów w Polsce.