ING Bank rozpoczął subskrypcję ILT BRIT

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski rozpoczął subskrypcję dwóch kolejnych Inwestycyjnych Lokat Terminowych BRIT, których dochodowość uzależniona jest od kursów walut krajów rynków wschodzących - Brazylii, Rosji, Indii, Turcji. Subskrypcja potrwa do 1 lutego b.r.

W związku z obecną bardzo nerwową sytuacją rynkową oraz wynikającą z niej awersją do ponoszenia ryzyka, obserwujemy rosnące zainteresowanie Klientów produktami strukturyzowanymi. Inwestorzy coraz częściej doceniają charakteryzujące tego rodzaju produkty połączenie, tj. możliwość osiągania zysków i jednoczesną 100%-ową gwarancję zainwestowanego kapitału. Dlatego proponujemy naszym Klientom kolejne produkty typu Inwestycyjna Lokata Terminowa (ILT)" - powiedział Dariusz Maliszewski, Senior Product Manager w ING Banku Śląskim.

„Dochodowość produktu uzależniona jest od aprecjacji walut krajów emerging market - wzrostu wartości reala brazylijskiego i rupii indyjskiej względem dolara amerykańskiego oraz liry tureckiej i rubla rosyjskiego względem euro.

Zróżnicowanie gospodarcze krajów z koszyka BRIT, które wchodzą w skład jednego portfela inwestycyjnego, oraz odniesienie wartości ich walut lokalnych do kursu waluty odpowiednio amerykańskiej i europejskiej, wpływa na wzrost bezpieczeństwa inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu silnego potencjału wzrostowego, jakim charakteryzują się gospodarki rynków wschodzących" - wyjaśnia Dariusz Maliszewski.

Minimalna kwota, jaką można zainwestować w ILT BRIT to jedynie 5 000 zł.

Produkt ma charakter krótkoterminowy - Klienci mają do wyboru dwa okresy trwania inwestycji - 13 lub 19 miesięcy.

Oferta skierowana jest głównie do Klientów Bankowości Prywatnej ING Banku.