Wyniki finansowe ING Banku po czwartym kwartale 2006 roku

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Po czterech kwartałach 2006 r. skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 591,4 mln zł. To najwyższy wynik w historii Banku.
W porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku zysk netto wzrósł o 7,6%. Na koniec grudnia ub. r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 18,6%.

IV kwartał ub.r. upłynął pod znakiem kontynuacji pozytywnych trendów w kluczowych obszarach działalności banku. Bardzo cieszy stale rosnące tempo sprzedaży naszych priorytetowych produktów. Rośnie liczba klientów, którzy decydują się robić z nami interesy. Bez wątpienia możemy uznać, że zdobywamy ich zaufanie.

Bardzo dobre wyniki w czwartym kwartale osiągnęła bankowość korporacyjna. Dynamicznie rosła akcja kredytowa, w tym również w obszarach tak dla nas strategicznie ważnych, jak asset based lending. Bardzo cieszą sukcesy zespołu Śląskiego Banku Hipotecznego i współpraca z ING Commercial Finance. Wiele obiecuję sobie po współpracy z ING Lease - w czwartym kwartale wykonano ciężką pracę przygotowującą nas do następnego roku. Jednocześnie dalej zwiększaliśmy wartość depozytów klientów korporacyjnych, szczególnie w zakresie mniejszych przedsiębiorstw. Wysiłki całego roku skutkowały poprawą wskaźników satysfakcji klientów. Świadczą o tym badania przeprowadzone pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego roku, które wypadły bardzo dobrze.

W segmencie detalicznym osiągnęliśmy, tradycyjnie już, bardzo dobre wyniki w pozyskiwaniu oszczędności klientów. Zgodnie z naszymi zapowiedziami liczba klientów posiadających rachunki oszczędnościowe przekroczyła 1 mln. Przyspieszyliśmy również tempo sprzedaży kredytów hipotecznych, które jest dwuipółkrotnie wyższe niż w poprzednim roku. Bardzo dobrze rozwijała się bankowość prywatna i obsługa małych firm" - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. 

"Wzrost skali działania pozytywnie przełożył się na pozycję na rynku, a także na przychody banku oraz utrzymanie rentowności na wysokim poziomie. Silny wzrost skali działania wymaga oczywiście zwiększonych nakładów, ale po pominięciu pozycji nadzwyczajnych koszty utrzymywaliśmy w założonych rozmiarach" - dodał prezes.

Wzrost Grupy ING Banku Śląskiego w kluczowych obszarach działalności w 2006 roku:

 • wzrost wartości środków powierzonych nam przez klientów w zarządzanie o 29% do 28 636 mln zł z 22 236 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost wartości Otwartych Kont Oszczędnościowych w złotych o 21% do 15 450 mln zł z 12 775 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank o 154% do 5 695 mln zł z 2 238 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost liczby Otwartych Kont Oszczędnościowych w złotych o 18% do 1 036 tys. z 881 tys. w 2005 roku,
 • wzrost liczby klientów detalicznych o 134 tys. (7%), w tym m.in. przyrost liczby rachunków bieżących o blisko 50 tys., z czego 34 tys. stanowiły rachunki rozliczeniowe klientów indywidualnych,
 • wzrost salda złotowych kredytów hipotecznych udzielonych klientom detalicznym o 88% do 1 226 mln zł z 653 mln zł w 2005 roku (sprzedaż nowych kredytów osiągnęła poziom 870 mln zł w porównaniu z 347 mln zł w 2005 roku - wzrost o 150%)
 • wzrost wartości kredytów dla małych firm o 27% do 587 mln zł z 463 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost akcji kredytowej dla klientów korporacyjnych o 35% do 10 768 mln zł z 7 995 mln zł na koniec 2005 roku,
 • wzrost akcji kredytowej w segmencie klientów strategicznych o 48% do 5 781 mln zł z 3 904 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost akcji kredytowej w segmencie dużych firm o 16% do 2 935 mln zł z 2 525 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost akcji kredytowej w segmencie średnich firm o 31% do 2052 mln zł z 1566 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost depozytów klientów korporacyjnych o 22% do 13984 mln zł z 11 476 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost dochodów ze sprzedaży produktów rynków finansowych wśród średnich i dużych firm o 30% do 56 mln zł z 43 mln zł w 2005 roku,
 • wzrost aktywności w zakresie bankowości inwestycyjnej ING Securities - przeprowadzenie 7 ofert o łącznej wartości 1,5 mld zł.

Pełna informacja w załączniku.

Materiały do pobrania