ING Bank Śląski ma najlepsze Relacje Inwestorskie

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Relacje Inwestorskie w ING Banku Śląskim nie mają sobie równych na Giełdzie Papierów Wartościowych – uważają analitycy giełdowi, maklerzy i doradcy inwestycyjni. W rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa spółka roku", zespół RI zajął pierwsze miejsce.

Tak wysokie wyróżnienie relacji inwestorskich w prestiżowym rankingu Pulsu Biznesu to dla ING Banku Śląskiego i dla osób zaangażowanych w IR duży sukces i motywacja do dalszej pracy” - mówi Roland Pac, Dyrektor Banku odpowiedzialny za Relacje Inwestorskie, Organizację i Planowanie Strategiczne. - „To oznacza, że zarówno zakres, jak i jakość informacji przekazywanych przez nas spełniają oczekiwania naszych odbiorców. Doceniono poprawę jakości przygotowywanych przez nas materiałów oraz zaspokojenie przez nas potrzeb informacyjnych wszystkich uczestników rynku kapitałowego zainteresowanych działalnością i wynikami Banku” – dodaje Michał Perlik, Naczelnik Wydziału Relacji Inwestorskich.

Jak obydwaj podkreślają, recepta na sukces jest stosunkowo prosta. Najistotniejsza jest systematyczna praca i konsekwentna realizacja postawionych sobie celów. Jednak relacje inwestorskie wymagają interdyscyplinarnych kwalifikacji - łączą wiedzę o strategii, biznesie, z solidnymi podstawami finansów i controllingu, a także wymagają predyspozycji w komunikacji i budowaniu relacji. Obydwaj poszerzają swoją wiedzę i zdobywają doświadczenie także w działalności pozabankowej w tym zakresie. Roland Pac w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich oraz we władzach International Investor Relations Federation (IIRF) w Londynie. Michał Perlik natomiast pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe między innymi zdając kolejne egzaminy w programie CFA.

Wydział Relacji Inwestorskich podkreśla, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia i wiele jeszcze można poprawić. Do końca pierwszej połowy roku planujemy m.in. uruchomienie nowoczesnego serwisu relacji inwestorskich na stronach internetowych Banku.

Przypominamy, że według gazety badanie na najlepszą spółkę na polskiej giełdzie jest cenną wskazówką dla inwestorów. Można się z niego dowiedzieć, który zarząd ma największy wpływ na kurs, poznać firmę najlepiej dbającą o akcjonariuszy i mającą najlepsze perspektywy. Badanie zostało przeprowadzone wśród 180 doradców inwestycyjnych, analityków giełdowych i maklerów z domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, departamentów kapitałowych banków oraz firm konsultingowych przez Pentor Research International.