Turnusy Uśmiechu z Fundacją ING Dzieciom

|Fundacja ING Dzieciom

W 2015 roku Fundacja ING Dzieciom zorganizowała 22 Turnusy Uśmiechu, w których uczestniczyło prawie 1100 dzieci. Nowością dla części turnusów była forma zajęć w postaci atrakcyjnych ścieżek tematycznych: sportowej, regionalno-ekologicznej i zdrowego odżywiania. Ich celem jest edukacja i wsparcie wszechstronnego rozwoju, budowanie świadomości aktywnego, zdrowego stylu życia, szacunku dla przyrody oraz lokalnej tradycji.

Fundacja ING Dzieciom organizuje Turnusy Uśmiechu w ośrodku „Regle” w Wiśle dla swoich podopiecznych ze szkół podstawowych, świetlic środowiskowych oraz grup terapeutycznych. Forma wypoczynku i zajęć, w ramach dwutygodniowego, bezpłatnego pobytu, dostosowana jest od potrzeb i możliwości rozwojowych młodych gości. Są to zarówno turnusy edukacyjne jak i rehabilitacyjno – terapeutyczne. Bez względu na formę, wspierają one zdrowie, aktywność, rozwijają umiejętności społeczne i sprzyjają integracji środowiskowej.

Uczestnikami Turnusów Uśmiechu są dzieci pochodzące z obszarów dotkniętych problemami społecznymi jak również dzieci ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi i edukacyjnymi, które ze względu na różne stopnie niepełnosprawności są często podopiecznymi szkół specjalnych i fundacji. W przypadku dzieci, które wymagają specjalnej opieki (np. dzieci autystyczne) w pobytach biorą udział również rodzice i opiekunowie. Pomaga im to współuczestniczyć w terapii ich dzieci, lepiej współpracować z wychowawcami, wymieniać się doświadczeniami i cennymi wskazówkami.

Z wielu powodów dzieci w swoim środowisku mają bardzo ograniczony dostęp do instytucji czy atrakcji kulturalnych i edukacyjnych. Dlatego dla większości podopiecznych udział w zajęciach i wycieczkach jest rzadką formą zdobywania wiedzy w niecodzienny sposób. Na przykład w ramach współpracy fundacji i Uniwersytetu Śląskiego studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie przygotowali i przeprowadzili dla naszych podopiecznych zajęcia edukacyjno-artystyczne. Często dla dzieci są to także pierwsze wakacje w życiu.

Ośrodek „Regle” jest w pełni przystosowany do realizacji zajęć - posiada sale lekcyjne i niezbędny sprzęt. Dodatkowo, uczestnicy turnusów zdobywają wiedzę podczas licznych wycieczek pieszych i autokarowych organizowanych na terenie Beskidu Śląskiego i  Żywieckiego.

Więcej na www.facebook.com/FundacjaINGDzieciom