Turnusy Uśmiechu Fundacji ING Dzieciom

|Fundacja ING Dzieciom

Zakończyły się pierwsze w tym roku Turnusy Uśmiechu organizowane przez Fundację ING Dzieciom. W okresie ferii zimowych w czterech bezpłatnych turnusach w Wiśle udział wzięło 163 dzieci oraz 20 wychowawców.

W Turnusach Uśmiechu uczestniczyli podopieczni świetlic środowiskowych i terapeutycznych z województwa małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Pobyt w Wiśle stanowił dla większości z nich jedyną okazję do wyjazdu poza miejsce zamieszkania. W ramach każdego turnusu zrealizowane zostały tematyczne ścieżki: regionalna, sportowa oraz ekologiczna. Dodatkowo kadra realizowała ze swoimi podopiecznymi autorski program profilaktyczny, który był kontynuacją ich pracy w placówce.

Ścieżka regionalna

Podczas wycieczek autokarowych do skansenów i muzeów na terenie Śląska Cieszyńskiego dzieci poznały historię regionu, kulturę, barwny i wciąż żywy folklor górali beskidzkich oraz tradycje przekazywane kolejnym pokoleniom. Wizyty w ośrodkach edukacji ekologicznej przybliżyły dzieciom bogactwo flory i fauny terenu Beskidu Śląskiego. Służyły temu wycieczki do Trójwsi Beskidzkiej, czyli Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki a także do muzeów - Muzeum Narciarstwa, Muzeum Beskidzkiego w Wiśle oraz Chlebowej Chaty w Górkach Małych.

Ścieżka sportowa

Obejmowała różne zajęcia aktywizujące uczestników. Wśród nich znalazły się wyjazdy na basen, lodowisko, halę sportową, boisko, ściankę wspinaczkową oraz piesze wycieczki w góry Beskidu Śląskiego. Zajęcia zachęcały dzieci do aktywności ruchowej.

Ścieżka ekologiczna

Opiekunowie starali się wypracować w dzieciach nawyki ekologiczne związane z oszczędnością energii świetlnej, wody i plastikowych surowców. Wychowawcy organizowali różne zajęcia plastyczne, techniczne, rozwijające talenty i zainteresowania dzieci z elementami ekologii.

Więcej o Fundacji ING Dzieciom na: www.facebook.com/FundacjaINGDzieciom