ING Bank Śląski informuje o zasadach MiFID

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski rozszerzył o produkty strukturyzowane listę produktów, przy korzystaniu z których klienci podlegają szczególnej ochronie z mocy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie bank informuje klientów o zmianach.

Najpierw wprowadziliśmy konieczne zmiany w systemach informatycznych i procedurach obowiązujących w Banku, aby następnie poinformować Klientów, jak nowe przepisy wpływają na ich relacje z Bankiem. Przejrzystość działania i bezpieczeństwo naszych Klientów stanowią podstawę naszej działalności. Właśnie dlatego rozszerzyliśmy ponad wymagane minimum, listę produktów, przy których klienci objęci są szczególna ochroną i dodaliśmy do niej produkty inwestycyjno-ubezpieczniowe - powiedział Marcin Słomianowski, Dyrektor Departamentu Detalicznych Produktów inwestycyjnych i Bankassurance.

Nowe przepisy mające na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy MIFID zaczną w Polsce obowiązywać od 22 kwietnia br.

ING Bank Śląski wysłał 19 marca br. listy do Klientów detalicznych, którzy korzystają z produktów objętych, zgodnie z decyzją Banku, regulacjami MiFID, czyli w szczególności do posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych. Klienci mogą się również dowiedzieć więcej o zmianach wynikających z wprowadzenia nowych przepisów na stronie internetowej banku www.ing.pl, z komunikatów wysyłanych poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine Oprócz informacji o tym, jakie obowiązki nakładają na Bank nowe przepisy i jakie korzyści wynikają z tego dla Klienta, zaproszono również Klientów do Oddziałów Banku, w celu podpisania umowy umożliwiającej realizację zleceń dot. funduszy inwestycyjnych. Pracownicy oddziałów banku zostali odpowiednio przygotowani tak, aby udzielać Klientom wszystkich istotnych informacji. Uruchomiony został również specjalny numer infolinii 0 801 111 010 i 32-357 00 03.

 Z uwagi na wymóg prawny, aby umowa była zawarta w formie pisemnej, Klienci ING Banku Śląskiego mogą podpisywać umowy jedynie w oddziałach Banku. Bez podpisania umowy, po 21 kwietnia br., czyli po wejściu w życie nowych przepisów, realizacja zleceń dot. funduszy inwestycyjnych nie będzie możliwa.

 


Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID

MiFID - skrót od Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) - to dyrektywa europejska, która z dniem 1 listopada 2007 została wdrożona w Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Podstawowym celem Dyrektywy MiFID jest ochrona inwestorów, promowanie dalszej konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku. Dyrektywa MiFID dotyczy prawie wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

Materiały do pobrania