100 milionów złotych kredytu dla Krakowa od ING

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Miasto Kraków zaciągnęło dwa kredyty w ING Banku Śląskim na łączną kwotę 100 mln zł. Stosowne umowy zostały podpisane 20 kwietnia br. Kredyty zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego Deficytu Budżetowego miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin spłaty upływa w 2010 r.

ING Bank Śląski zawarł z Miastem Kraków równocześnie dwie umowy kredytowe. Zwycięska oferta została przygotowana przez Region Korporacyjny ING Banku w Krakowie, pracujący pod kierownictwem Dyrektora Regionalnego Krzysztofa Skowrona, w ramach ogłoszonego przez Urząd Miejski przetargu.

Kraków to kolejna znacząca metropolia, obok m.in. Gdańska, Wrocławia, Łodzi i Katowic, z którą nawiązaliśmy współpracę. Cieszymy się, że nasza oferta została wybrana przez tak ważny i energicznie rozwijający się ośrodek. Staramy się na bieżąco dopasowywać nasze działania do potrzeb samorządów. Nowoczesna bankowość dla sektora JST to jeden z naszych priorytetowych kierunków rozwoju - powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny.

Oferta ING Banku dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów standardowych obejmujący podstawowe rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, jak również produktów kredytowych, spełniających oczekiwania JST zawarte w przetargach na udzielenie kredytu. W tym zakresie klienci mogą skorzystać z długoterminowych kredytów związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz finansowaniem planowanego deficytu budżetu.