ING wśród najsilniejszych marek na polskim rynku

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został ponownie wyróżniony tytułem Superbrand Polska, przyznawanym najsilniejszym markom konsumenckim w Polsce.

ING Bank Śląski został wyróżniony w piątej edycji Superbrands, otrzymując tytuł jednej z najsilniejszych polskich marek na rynku konsumenckim. Tytuł Superbrand jest przyznawany markom, które odniosły największy sukces - czyli nie tylko wypracowały najsilniejszą pozycję na rynku, ale również znaczną przewagę nad konkurencją w świadomości konsumentów.

W tym roku ocenie zostało poddanych ponad 1 600 marek konsumenckich. Rada Marek, złożona z przedstawicieli świata marketingu, mediów i nauki, zaprosiła do ekskluzywnej grupy Superbrands tylko 250 z nich.

Międzynarodowa organizacja Superbrands działa od 15 lat w ponad 85 krajach. Jej celem jest promowanie idei brandingu przez pokazywanie szczegółowych studiów przypadku tych marek, które osiągnęły sukces. Czołowe podmioty są wybierane przez Radę Marek, składające się z grupy ekspertów w dziedzinie marketingu, reklamy i brandingu, oceniających silę poszczególnych marek na polskim rynku.