ING Bank Śląski głównym partnerem Forum Regionów

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski jako jedyna instytucja finansowa został partnerem Forum Regionów, które odbyło się w ramach XX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum organizowane jest od czterech lat, jednak po raz pierwszy duża część wykładów, paneli i dyskusji była poświęcona finansom samorządów. Na obrady przybyli czołowi polscy i zagraniczni przedstawiciele tego sektora.

Panele i obrady, których tematem były finanse samorządów, zorganizowano we współpracy z Komisją Skarbników Unii Metropolii Polskich. Wykład inauguracyjny dotyczący aktualnej sytuacji makroekonomicznej wygłosił prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego, omówił doświadczenia europejskie w zakresie wieloletnich planów finansowych, a Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice i Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, przedstawiła spojrzenie strony samorządowej na temat wieloletniej prognozy finansowej, jej zakresu i założeń.

Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego, wzięła udział w panelu na temat finansowania inwestycji samorządowych. Przedstawiła ona ocenę kondycji finansowej samorządów w punktu widzenia instytucji finansowych oraz zarysowała możliwości zwiększenia efektywności w zarządzaniu przepływami finansowymi samorządów.

- Jednostki Samorządu Terytorialnego to dla ING Banku Śląskiego ważny sektor gospodarki. Nasze działania skoncentrowane są na rozwijaniu nowoczesnej bankowości dla samorządów w zakresie ich bieżącej obsługi oraz finansowania. Obecnie posiadamy ok. 9-proc. udział w finansowaniu tego sektora,  obsługujemy także budżety wielu polskich miast, z Katowicami i Poznaniem na czele. Biorąc udział w Forum Regionów chcieliśmy podkreślić nasze zaangażowanie we wspieraniu sektora JST - powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego, nadzorujący Korporacyjną sieć sprzedaży, współpracującą z JST.

Na koniec czerwca br. ING Bank Śląski wygrał 118 przetargów o wartości 676 mln zł z 194, w których brał udział w 2010 roku. Bank prowadzi kompleksową obsługę ok. 40 miast m.in. Poznania, Katowic, Chorzowa, Gliwic, Częstochowy i Sosnowca. Na koniec I półrocza udział w rynku finansowania samorządów wzrósł do ok. 9% z 4,7% przed rokiem.

Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów obejmujący rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, jak również produktów kredytowych, spełniających oczekiwania samorządów zawarte w przetargach na udzielenie kredytu. W tym zakresie klienci mogą skorzystać z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów długoterminowych związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz finansowaniem planowanego deficytu budżetu.