Dwie nominacje dla ING w konkursie Invest Cuffs

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

W tegorocznej edycji konkursu Invest Cuffs, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce, ING zostało nominowane w dwóch kategoriach: produkt inwestycyjny oraz dom maklerski.

Invest Cuffs to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego. Wydarzenie przyciąga ekspertów, przedstawicieli najważniejszych instytucji w branży, jak i klientów instytucjonalnych oraz detalicznych. W tegorocznej edycji konkursu towarzyszacemu wydarzeniu, ING nominowano w dwóch kategoriach:

- produkt inwestycyjny - za certyfikaty ING Turbo 

oraz

- Dom Maklerski - Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego. 

 

Głosowanie odbywa się do 15 marca 2020 roku. Szczegółowe informacje nt. wszystkich kategorii oraz nominowanych są dostępne na stronie https://konkurs.investcuffs.pl. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas konferencji Invest Cuffs 27 marca br. 

Certyfikaty Turbo emitowane przez ING N.V. to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla certyfikatów są min. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe.