Brunon Bartkiewicz Bankowcem Roku

Nagrody i wyróżnienia, Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Brunon Bartkiewicz ponownie zwyciężył w rankingu Bankowiec Roku „Forbesa”. To siódme wyróżnienie z rzędu dla ING Banku Śląskiego.

ING - tradycyjnie - wykazał się wszechstronnością. Wciąż idzie do przodu, zdobywa nowych klientów i zwiększa wpływy - był jednym z nielicznych banków, który w znaczący sposób zwiększył wyniki osiągane na prowizjach (o około 8 proc.). Jednocześnie nie utracił nic ze swojej efektywności. To najbardziej dochodowa z dużych instytucji, która jako jedyna przekroczyła próg 10 proc., jeśli chodzi o stopę zwrotu z kapitału. Wskaźnik ROE w ING Banku sięga 11,6 proc., podczas gdy średnia dla ocenianych przez nas instytucji to 8,6 proc. A do tego wszystkiego Brunon Bartkiewicz bardzo pilnuje profilu ryzyka: ING Bank pozostał najbardziej bezpieczną firmą w naszym rankingu zachowując najwyższą w branży jakość portfela – o ING Banku Śląskim pisze redakcja Forbes.

Ranking Bankowiec Roku składa się z dwóch części. Większość punktów jest przydzielanych w oparciu o 14 wskaźników wzrostu, rentowności i bezpieczeństwa. W tej części banki mogą otrzymać maksymalnie 70 punktów. Pozostałe 30 punktów znajduje się w gestii jurorów, którzy poszczególnym bankom przyznają „noty za styl". W tegorocznym rankingu Brunon Bartkiewicz zajął pierwsze miejsce z sumą 82,5 punktów.

Ranking Forbesa pokazuje przekrojowo kondycje branży finansowej, jest odzwierciedleniem silnej pozycji rynkowej i potwierdzeniem dostarczania najwyżej jakości usług dla klientów.

 

Brunon Bartkiewicz został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego w kwietniu 2016 roku. Poprzednio pełnił tę funkcję dwukrotnie, w latach 1995 – 2000 oraz 2004 – 2009. Prezesem ING w latach 2010 – 2016 była Małgorzata Kołakowska, która obecnie zarządza obszarem Wholesale Banking w Grupie ING w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Bliskim Wschodzie.

Materiały do pobrania