Informacja dotycząca Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego

Produkty i usługi,
|Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

Chcielibyśmy poinformować, że awaria systemu transakcyjnego Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego maklerskiego została usunięta. Dostępność modułów Makler w bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej ING Makler Mobile została przywrócona w sobotę 5 grudnia o godz. 23:45.

Bardzo przepraszamy za awarię. W związku z tym podjęliśmy decyzję o:

  • zwrocie opłat za prowadzenie konta maklerskiego od października tego roku oraz zawieszeniu ich pobierania do końca marca 2021 roku,
  • zawieszeniu pobierania prowizji za przeniesienie aktywów do innego biura maklerskiego do końca marca 2021 roku.
  • zawieszeniu pobierania prowizji za transakcje giełdowe do końca grudnia tego roku,
  • zwrocie prowizji za transakcje giełdowe od 1 listopada do 6 grudnia tego roku na wniosek Klienta, który można złożyć w systemie Makler.

W Biurze Maklerskim powołaliśmy specjalny zespół do sprawnego rozpatrywania reklamacji.

Pracujemy nad szczegółowym raportem wyjaśniającym powody awarii oraz przedstawiającym proces przywrócenia działania systemu maklerskiego. Spodziewamy się, że może to potrwać kilka dni ze względu na konieczność przeprowadzenia analizy z zewnętrznym dostawcą tego systemu.