ING liderem w finansowaniu wdrożeń nowych technologii

Nagrody i wyróżnienia, Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został liderem wśród banków pod względem udziału w dystrybucji środków unijnych w ramach inicjatywy „Kredyt na innowacje technologiczne”. W ostatnim naborze łączna kwota dotacji, o jakie ubiegali się klienci ING, stanowiła około 30% wartości wolumenu dofinansowania we wszystkich wnioskach złożonych do BGK.

W ostatnim naborze wniosków o dotacje (w okresie 1.06-30.12.2020 r.) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ING Bank Śląski udzielił klientom z segmentu MŚP ponad 230 promes kredytów. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła prawie 1,1 miliarda złotych, co przekłada się na wartość ponad 1,5 miliarda złotych kredytów oraz około 2 miliardy złotych inwestycji.

Ostatni nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Oznacza to, że pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, firmy stawiają na rozwój i szukają rozwiązań, które wpływają na zwiększenie przychodów, wejście na nowe rynki i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. W ING wspieramy przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę, jak duże ma to znaczenie zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i dla firm i ich klientów, którzy otrzymują lepsze produkty oraz wyższej jakości usługi – powiedziała Ewa Łuniewska, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski udziela kredytów na innowacje technologiczne w ramach umowy współpracy podpisanej z BGK. Po przyznaniu promesy takiego kredytu, przedsiębiorca z sektora MŚP składa wniosek o dofinansowanie wdrożenia nowej technologii. Otrzymuje wsparcie finansowe w postaci premii technologicznej, która jest przeznaczona na spłatę części kredytu na innowacje technologiczne. Pozostałą część - udział własny firmy - można sfinansować środkami własnymi lub kredytem inwestycyjnym, spłacanym w ciągu kilku lat.

Nabory wniosków, związanych z inicjatywą 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, trwały przez całą perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020 (zakończoną w grudniu 2020 r.). Łącznie odbyło się siedem naborów, wszystkie wdrażane przez BGK. Realizowano je w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Programy operacyjne, które będą wdrażane w perspektywie finansowej UE 2021-2027 są obecnie negocjowane na poziomie międzynarodowym.