Wniosek o świadczenie „Dobry start” w Moim ING

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Klienci ING Banku Śląskiego mogą składać wnioski o świadczenie „Dobry start” w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING. Kwota wsparcia, podobnie jak w ubiegłych latach, wynosi 300 zł jednorazowego dofinansowania dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje wszystkim uczniom do 20. roku życia (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności do 24.), bez względu na dochód rodziny. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

System bankowości prowadzi użytkownika przez cały proces składania wniosku oraz automatycznie uzupełnia dane, które już znajdują się w banku. Klient musi jedynie uzupełnić we wniosku dane dzieci, którym przysługuje świadczenie oraz adresy i informacje o rodzaju szkół, do której będą uczęszczały.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  W tej edycji wnioski można składać tylko online, nie ma możliwości złożenia go w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski w programie „Dobry start” można składać do 30 listopada 2021 r. Beneficjenci, którzy poprawnie złożą wnioski w lipcu i sierpniu, otrzymają świadczenie najpóźniej do 30 września br. Natomiast wypłaty do wniosków złożonych po 1 września br. będą realizowane do 2 miesięcy od daty złożenia.

Więcej informacji na temat świadczenia „Dobry start” można znaleźć tutaj