ING Lease z brązowym medalem EcoVadis

|ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Spółka otrzymała brązowy medal przyznany przez EcoVadis, międzynarodową, niezależną platformą ratingową, która ocenia działania oraz wykorzystywane praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

- W ING Lease od dawna finansujemy zrównoważone inwestycje i wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu w zgodzie ze środowiskiem. Jednocześnie sami działamy dając przykład, ale też inspirując klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Realizujemy strategię ESG na lata 2022-2024 Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego, lidera w polskim sektorze finansowym. Certyfikacja i brązowy medal EcoVadis to dla nas ważne wyróżnienie i zachęta do dalszej pracy. Zmiany w zakresie i przepisach dotyczących zrównoważonego rozwoju zachodzą coraz szybciej i szerzej. To sprawia, że ciągle pojawiają się nowe obszary do poprawy dla naszych działańmówi Adam Sar, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

W swoich analizach EcoVadis uwzględnia działania w zakresie zrównoważonego rozwoju z podziałem na cztery obszary: społeczny, środowiskowy, etyczny i łańcuchów dostaw. Instytucja ocenia badane firmy w skali od 0 do 100, a wynik końcowy podaje jako procent uzyskanych punktów. Aby otrzymać medal, należy zdobyć wymaganą minimalną liczbę punktów.

Każdego roku EcoVadis audytuje ponad 75 000 firm z różnych sektorów gospodarki na świecie. Metodologia opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego biznesu, w tym Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact i ISO 26000.

Audyt nadzoruje komitet naukowy złożony m.in. z ekspertów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Więcej o działaniach ING Lease i ofercie zrównoważonego finansowania na stronie www.inglease.pl