ING Lease i Żabka Polska podpisały pierwszą Generalną Umowę Leasingu opartą na realizacji celów zrównoważonego rozwoju

ING Lease i Żabka Polska podpisały Generalną Umowę Leasingu w formule Sustainability Linked Leasing (ang. SLL). W oparciu o jej postanowienia zawierane będą odrębne umowy leasingu dotyczące finansowania aktywów wykorzystywanych w działalności Żabki. Uzgodnione pomiędzy stronami warunki przewidują uzależnienie wysokości marży od spełnienia określonych wskaźników efektywności z obszaru ESG (ang. Environmental, Social and Governance). Efektem partnerskiej współpracy pomiędzy ING Lease i Żabka Polska jest zawarcie umowy na nowatorski produkt finansowy na polskim rynku. Łączna kwota limitu wynosi 60 mln zł.

Umowa odwołuje się do wybranych celów Żabki wynikających z przyjętej Strategii Odpowiedzialności (ESG) i są to: całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych o jedną czwartą w zakresie 1 i 2 oraz zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach o 70 proc. do 2026 roku (w odniesieniu do wskaźników z 2020 roku). Żabka ma również podwoić sprzedaż produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia do 2025 roku.   

To pierwsza umowa leasingu w formule Sustainability Linked Leasing zawarta z klientem przez Grupę ING i jednocześnie pierwszy taki projekt leasingowy na polskim rynku. Dzięki aktywnym negocjacjom i pełnemu zaangażowaniu zarówno po stronie klienta, jak i naszej, udało się wypracować strukturę spełniającą oczekiwania obu stron. Sam projekt był niezwykle ciekawy i mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaowocuje kolejnymi transakcjami wspierającymi zrównoważony rozwój – mówi Paweł Lisewski, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w ING Lease (Polska).  

Finansowanie zrównoważonych inwestycji jest elementem naszej strategii, której priorytetami są projekty realizowane w trosce o środowisko. Cieszymy się, że przykładamy cegiełkę do tej inicjatywy i możemy wspierać naszego klienta w dalszym rozwoju, jednocześnie mając na uwadze cele środowiskowe. Sami również podejmujemy działania w tym zakresie i realizujemy Strategię ESG Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego na lata 2022-2024 – mówi Marcin Sobczak, Wiceprezes ING Lease (Polska). 

Wyniki działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju mają coraz większy wpływ na decyzje instytucji finansowych, które coraz częściej dążą do wspierania działań swoich klientów w obszarze ESG. Dostosowują one w tym kontekście swoje oferty produktowe oraz uzależniają koszt finansowania od stopnia realizacji celów środowiskowych. Jako Żabka chętnie pracujemy z bankami nad przygotowaniem nowych innowacyjnych rozwiązań zielonego finansowania. Dlatego też, pierwsze umowy, które opierają się na realizacji celów ESG, zawarliśmy już w 2021 roku. Ponadto, cały czas aktywnie poszukujemy tego typu instrumentów w celu zapewnienia finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności. Wierzymy, że zawarta z ING Lease umowa leasingowa oparta na realizacji wybranych celów pozafinansowych, pomoże nam jeszcze skuteczniej realizować naszą strategię biznesową, która zintegrowana jest aspektami odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonego rozwoju – mówi Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu ds. Finansowych w Żabka Polska. 

Materiały do pobrania