ING Lease z nagrodą „Innowacyjna Firma 2023”

Nagrody i wyróżnienia,
|ING Lease (Polska) Sp. z o.o. |ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W raporcie opublikowanym przez Gazetę Finansową i magazyn Home&Market, ING Lease (Polska) został wyróżniony nagrodą „Innowacyjna Firma 2023”.

Raport poświęcony jest firmom, dla których kierunkiem rozwoju jest innowacyjność i które dynamicznie rozwijają technologie i wyznaczają trendy w swoich branżach. Spółkę ING Lease (Polska) doceniono za nowy proces wymiany dokumentów w procesie podpisania umowy leasingu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W erze transformacji cyfrowej i rosnącej świadomości ekologicznej, koncepcja paperless jest nie tylko wyrazem innowacyjności, ale również koniecznością i optymalnym wyborem biznesowym. Digitalizacja dokumentacji wpisuje się w obszar ESG, szczególnie istotny dla całej Grupy ING - podkreśla Mariusz Czerbniak, Wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska).  

Nowy proces wymiany dokumentów z klientem, wdrożony w ING Lease (Polska), wprowadził szereg usprawnień w obszarze bezpieczeństwa i UX. Kluczową zmianą jest nowy kanał komunikacji z klientem – w miejsce przesyłania dokumentów wiadomością email, są one udostępniane w procesie chmurowym. Rozwiązanie zakłada dwuczynnikowe uwierzytelnianie odbiorcy oraz możliwość podpisania dokumentów bezpośrednio w procesie lub pobranie ich do podpisu w aplikacji dostawcy podpisu kwalifikowanego, z którego korzysta klient. W razie pobrania dokumentów z procesu są one automatycznie zabezpieczane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Narzędzie dostarcza szeroki zakres powiadomień dla uczestników procesu w postaci wiadomości email i SMS.