W 2007 sponsoring F1 zwiększył globalną świadomość marki ING

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Współpraca z Zespołem ING Renault F1 wraz z brandingiem ‘na torze' przyczyniły się do zwiększenia globalnej świadomości marki ING, jak również miały wpływ na pozytywny odbiór brandu - wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę ING. Dzięki tym działaniom, zarówno istniejący jak i potencjalni Klienci ING wyrazili chęć do nawiązania bliższych relacji biznesowych lub współpracy z ING.

Połączenie ING z Formułą 1 już pokazało swoją wartość. Nasze badania wskazują, że program przyczynił się do poprawy wizerunku oraz globalnej świadomości marki ING. Wkraczając w rok 2008, planujemy rozwijać strategię ING F1 w oparciu o tą zwiększoną świadomość w taki sposób, aby generować wyższe dochody" - stwierdził Michel Tilmant, Prezes Zarządu Grupy ING.

Jak ogłoszono na początku sezonu w 2007, głównym celem programu sponsoringowego było zwiększenie globalnej świadomości marki oraz zwiększenie zasięgu brandu ING, tak aby dotrzeć do 75 milionów klientów w ponad 50 krajach.

Na początku sezonu F1 oraz po jego zakończeniu, po wyścigu o Grand Prix Brazylii 21 października Research International, niezależna firma badawcza, zadała pytania 16 000 osobom w 32 kluczowych dla ING rynkach. Próbę respondentów stanowili zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby będące oraz nie będące fanami Formuły 1, korzystające i nie korzystające z produktów i usług ING. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie pięciu kluczowych kryteriów, włączając świadomość marki ING oraz jej postrzeganie, jak również chęć nawiązania relacji z instytucją w wyniku sponsoringu Formuły 1.

Badania przeprowadzone w 32 krajach (16.000 respondentów) pokazują wyniki osiągnięte przez ING jako sponsora F1:

  • 7% wzrost dotyczący postrzegania Grupy ING, jako jednej z wiodących i globalnych instytucji świadczącej usługi finansowe,
  • 25% wzrost pozytywnego postrzegania brandu ING,
  • 29% wzrost w zakresie chęci Klientów do nawiązania relacji biznesowych z ING w ciągu następnych 12 miesięcy,
  • 100% wzrost w zakresie świadomości marki ING, jako jednego ze sponsorów F1 (1 na 4 osoby na 32 rynkach wiedziały, że ING jest jednym ze sponsorów F1).

ING odniosło również korzyści z intensywnej widoczności w telewizji podczas 17 wyścigów Grand Prix w wyniku sponsoringu tytularnego Zespołu ING Renault F1 oraz „obecności na torze" podczas 14 z 17 wyścigów Grand Prix, ING był także sponsorem tytularnym wyścigów o Grand Prix Australii i Belgii.

Niezależne badania przeprowadzone przez IFM pokazały, że ING był drugim najbardziej widocznym sponsorem F1 (licząc sekundy, podczas których logo ING pojawiło się na ekranie podczas oficjalnych relacji wyścigów w telewizji), pojawiając się na ekranie przez 14.264 sekund, podczas 17 wyścigów Grand Prix.

 „2007 był sztandarowym rokiem dla ING pod względem zwiększenia profilu Grupy na całym świecie. W 2008 chcemy aktywować sponsoring F1 na wszystkich rynkach, tak, aby móc jak najlepiej wykorzystać zwiększony poziom świadomości marki oraz generować działalność biznesową Grupy poprzez dalszą promocję produktów i usług ING" - powiedziała Isabelle M. Conner, Dyrektor Programu ING Renault F1 dla ING.

W następnym roku ING będzie kontynuowało globalną kampanię marketingową oraz strategię dotyczącą obecności marki, zarówno na rynkach strategicznych dla Grupy, jak i rynkach wschodzących. ING dąży również do generowania zysków dzięki sposoringowi F1 poprzez wprowadzenie większej ilości produktów reklamowych i marketingowych związanych z F1 do swojej bazy produktowej w zakresie bankowości, ubezpieczeń oraz zarządzania aktywami.

Materiały do pobrania