Pierwsza placówka partnerska ING Banku Śląskiego w Łodzi

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski otworzył w Łodzi nową placówkę, zlokalizowaną przy ul. Rzgowskiej 62. Jest to już dziesiąta placówka Banku w tym mieście jednakże pierwsza działająca na zasadach partnerskich. 

Placówki partnerskie są uzupełnieniem istniejącej sieci sprzedaży Banku i maja na celu wzmocnienie możliwości sprzedażowych banku, wyróżnia je natomiast nowoczesność oraz inny niż dotychczas model organizacji i funkcjonowania.

W takiej placówce rolą pracowników jest przede wszystkim doradzanie Klientom przy wyborze produktów finansowych oraz ich sprzedaż. Natomiast wszelkich transakcji można dokonać samodzielnie za pomocą urządzeń bankowości elektronicznej. Utworzenie samoobsługowej strefy transakcyjnej pozwala wyeliminować obrót gotówkowy między Klientami a pracownikami placówki. W jednostce nie ma punktu kasowego. Jego funkcja w całości została przejęta przez bankomat, wpłatomat oraz dostęp do serwisu INGBankOnLine oraz HaloŚląski i Call Center.

W nowych jednostkach przestrzeń jest podzielona na dwie części. W samoobsługowej strefie transakcyjnej Klienci mają do dyspozycji bankomat, terminal internetowy oraz wpłatomat – nowość w sieci ING Banku Śląskiego. W części sprzedażowej mieści się punkt informacyjny, stanowiska doradców oraz pokój spotkań. Taki układ pozwala na niezależne funkcjonowanie obu części. Dzięki temu Klienci o dowolnej porze mogą skorzystać z urządzeń umożliwiających dokonywanie wpłat, wypłat i przelewów. 

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań zwiększa się również bezpieczeństwo i obniża koszt funkcjonowania placówki. Jednocześnie zostaje zachowana pełna funkcjonalność jednostki bankowej, która może obsługiwać zarówno klientów indywidualnych jak i małe firmy.