ING ułatwia procesy kredytowe wspólnotom mieszkaniowych – natychmiastowa decyzja online

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING ułatwia uzyskanie finansowania dla wspólnot mieszkaniowych. Od teraz wspólnoty już obsługiwane w banku, jak również te, które do tej pory nie miały relacji z bankiem - mogą wnioskować o kredyt online.

Dla obecnych klientów banku (wspólnot mieszkaniowych) wniosek o kredyt inwestycyjny jest dostępny w ING Business, a dla pozostałej grupy - na stronie internetowej banku, w sekcji dla wspólnot mieszkaniowych Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych | ING Bank. Klient podczas wypełniania wniosku otrzyma spersonalizowane oferty cenowe, wraz z kalkulacją kwoty raty i kosztu całkowitego. Może samodzielnie wybrać ofertę, która najbardziej mu odpowiada. Wstępna decyzja kredytowa będzie podjęta automatycznie już w trakcie wypełniania wniosku, na podstawie danych wprowadzonych przez klienta. Ostateczną decyzję kredytową bank wyda po weryfikacji oryginałów dokumentów dostarczonych przez wspólnotę.

Dodatkowo, bank na swojej stronie internetowej udostępnił kalkulator do wyliczenia zdolności kredytowej. Wspólnota samodzielnie może wyliczyć zdolność oraz wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę kredytu, jeszcze przed wypełnieniem wniosku o kredyt.

Umowę o kredyt klienci podpisują również w ING Business. Podpisanie umowy przez nowego klienta będzie możliwe po przejściu procesu onboardingu oraz otwarciu rachunku rozliczeniowego i systemu bankowości internetowej.

Jednocześnie z wdrożeniem nowego procesu, bank wprowadził zmiany w ofercie zwiększając maksymalną kwotę finansowania do 4 mln zł oraz wydłużył okres kredytowania do 20 lat (240 miesięcy). W przypadku kredytu do 2 mln zł nie jest wymagany wkład własny, a powyżej tej kwoty - w wysokości 10% inwestycji. Wprowadził również ofertę specjalną dla kredytów w nowym procesie.

Więcej na stronie: Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych | ING Bank